Všeobecné Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) internetového obchodu www.had.cz

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Helena Adamčíková, ičo: 65298772, se sídlem Na Hrázi 107, Úhonice; jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci "O nás" .

 Internetový obchod Had.cz (dále jen e-shop) provozuje Helena Adamčíková (dále jen provozovatel).

Každý zákazník je povinen seznámit se s obchodními podmínkami před prvním nákupem na e-shopu. Uskutečněním nákupu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument „Dodací podmínky“, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Veškeré objednávky zákazníka na e-shopu jsou po potvrzení provozovatelem považovány za závazné. Provozovatel potvrdí přijatou objednávku automaticky vygenerovaným e-mailem.

V případě že je výrobek skladem, expedujeme do 10 dnů od obdržení celé platby. V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo na její změnu po individuální dohodě se zákazníkem (telefonicky nebo e-mailem).


Všechny ceny uvedené u zboží v e-shopu jsou včetně příslušné DPH. Cena poštovného se automaticky přičítá k produktu přímo v náhledu košíku.

Ceny v e-shopu jsou určeny pro konečného spotřebitele. Pro smluvní partnery typu specializovaný maloobchod, specializovaný velkoobchod nebo výrobce - zpracovatel poskytujeme slevy. Ceny jsou poskytovány individuálně na základě dohody a dosaženého obratu.

Právo na odstoupení od smlouvy (storno objednávky) probíhá v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14.září 2000 (viz podrobnosti níže).

Do zaplacení celé kupní ceny zůstává zboží majetkem provozovatele.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem upravuje Občanský zákoník a Obchodní zákoník v platném znění.

II. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím internetového obchodu na www.had.cz (dále jen „e-shop“)
elektronickou poštou na adrese: adamcikova107@seznam.cz
osobně v prodejním stánku prodávajícího na některé z prodejních akcí
telefonicky na mob. čísle +420 607 726 462
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Oznámení o odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:

Helena Adamčíková, Na Hrázi 107, Úhonice, 252 18 , nebo na batika@had.cz

Zboží by měl kupující spotřebitel při odstoupení od smlouvy vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky nebo jiné bonusy, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního opravného daňového dokladu (dobropisu), který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

V. Platební podmínky

Jsou-li výrobky skladem, proveďte po obdržení potvrzujícího emailu a upřesňujících informací platbu dle zvoleného tipu (viz. níže) nejpozději do 14 dnů a to včetně uvedených distribučních poplatků. Po překročení stanoveného limitu 14 dnů bude objednávka automaticky zrušena.

Po obdržení doplatku budou výrobky nejpozději do 10 dní (není-li řečeno jinak) odeslány.

Výjimečné případy budou upřesněny po individuální dohodě.

Nabízíme několik forem platby. Je jen na vás, která vám bude vyhovovat více. Rádi vás procesem odesílání povedeme krok za krokem, stačí se zeptat:

Dobírka

Dobírka je služba provozovaná Českou poštou. V okamžik vyzvednutí balíčku na lokální poště Vám bude předložena složenka s dohodnutou sumou, kterou složíte přímo na místě.

Bankovní převod

Bankovní převod lze provést na pobočkách Vaší banky nebo přes Internet v případě aktivovaného Internet Banking. Všechny údaje potřebné pro tuto platbu obdržíte na základě rozpisu ve druhém potvrzujícím emailu. Náklady spojené s převodem jsou plně na objednavateli (OUR) a jsou řízeny dle aktuálních tarifů Vašich bank. Rádi Vám poradíme se samotným procesem odesílání.

Hotovostní platba

Týká se pouze prodejních akcí, na kterých jsme přítomni jako trhovci či aktivní účastníci nebo výjimečně po individuální dohodě.

VI. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka přijatá do doby dle otevírací doby provozovny. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin od expedice. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy jsou:

  • při platbě bankovním převodem v ČR  je částka 80,- Kč s DPH (- pokud se tato možnost nezobrazí při objednávce, není možné tuto variantu zvolit)

  • při úhradě dobírkou v ČR je cena 120,- Kč s DPH.

  • při úhradě dobírkou do SR je cena 250,- Kč s DPH.

  • při objednávce nad 3000,- Kč je dopravné v ČR zdarma

  • při objednávce nad 5000,- Kč je dopravné do SK zdarma

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu batika@had.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

VIII. Ochrana soukromí

Správce osobních údajů: Helena Adamčíková (adamcikova107@seznam.cz)
Zpracování osobních údajů klienta je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Správce osobních údajů je povinen na požádání subjektu osobních údajů tyto údaje změnit či odstranit ze svého systému.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25.5.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.